images/stories/header/p_0001.jpg
images/stories/header/p_0002.jpg
images/stories/header/p_0003.jpg
images/stories/header/p_0004.jpg
images/stories/header/p_0005.jpg
images/stories/header/p_0006.jpg
images/stories/header/p_0007.jpg
images/stories/header/p_0008.jpg
images/stories/header/p_0009.jpg
images/stories/header/p_0010.jpg
images/stories/header/p_0011.jpg
images/stories/header/p_0012.jpg

fejlec

Könyvtárhasználati szabályzat

Könyvtárhasználati szabályzat l997. évi CXL. Törvény a kulturális javak védelméről és a muzeális intézményekről a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről és 6/2001. Kormányrendelet a könyvtárhasználókat megillető kedvezményekről jogszabályok alapján.

Tájékoztató az Ecsegfalvi Közművelődési Könyvtár használatáról

 

A könyvtár nyilvános szolgáltatásait igénybe veheti bárki, aki a könyvtár használati szabályzatot magára nézve kötelezően elismeri. A használók lehetnek könyvtári látogatók és könyvtári tagok.

Könyvtári taggá válik az, aki személyi adatait megadja, s azt személyi igazolvánnyal igazolja. A könyvtári tagok személyi nyilvántartásba kerülnek. A könyvtári tagságukat olvasójeggyel igazolják. A könyvtári tagság beiratkozási díjhoz kötött. A könyvtárból kölcsönözni csak érvényes olvasójeggyel lehet. A olvasójegy 12 hónapig érvényes. A személyi adataiban bekövetkezett változásokat a könyvtárhasználó köteles bejelenteni a könyvtárnak.

Az internet használata ingyenes, másolás, nyomtatás térítés ellenében történik.

Ingyenes könyvtári használatra jogosultak a 16 éven aluliak, diákok, a 65 év feletti nyugdíjasok, valamint könyvtárosok, pedagógusok, múzeumi, levéltári dolgozók, vakok és mozgássérültek. 

Kedvezményes tagságra jogosultak:(nappali tagozatos) diákok, nyugdíjasok.

Beiratkozáskor személyi igazolványt, érvényes diákigazolványt, nyugdíjas szelvényt kérünk bemutatni.

  

Beiratkozási díjak:

Könyvtári tag:                                       100,- Ft

Kedvezményes könyvtári tag:                    50,- Ft

 

A könyvtári tagsággal igénybe vehető szolgáltatások:

 

 

 

  • kölcsönzés ideje 4 hét, kétszer hosszabbítható 4 hétre
  • 14 év alatti olvasók 5 db. könyvet kölcsönözhetnek
  • 14 év feletti olvasók 10 könyvet kölcsönözhetnek
  • könyvtárközi kölcsönzés bonyolítása: könyvtárunk állományából

hiányzó könyveket más könyvtáraktól megkérünk az olvasó részére

  • az olvasótermi gyűjtemény helyben használata
  • a helyben használható dokumentumok kölcsönzése a könyvtár zárva tartási idejére
  • bibliográfiai és szakirodalmi tájékoztatás, irodalomkutatás
  • A számítógépeken önállóan lehet a világhálón böngészni, információkat keresni, elektromos leveleket küldeni. A talált dokumentumról adatok letölthetők (adathordozóról mindenki maga gondoskodik), térítés ellenében kinyomtathatók.
  • A számítógép használatánál kérjük, tartsák be a könyvtárhasználati és udvariassági szabályokat, elvárásokat. Ügyeljünk arra, hogy mások ízlését a csendhez, a kikapcsolódáshoz, az olvasáshoz való jogát ne sértsék meg.

  

Könyvtárhasználati díjak

 

 

Beiratkozási díjak:

 

16 év alatti tanulók:                                     - ingyenes

16 év feletti tanulók:                                          50,-Ft

munkanélküliek :                                               50,-Ft

dolgozók :                                                           100,-Ft

65 év felettiek :                                              - ingyenes

 

 

Késedelmi díj:                                                    50,-Ft/db/hó

 

Az elveszett, megrongálódott dokumentumokat napi piaci ár szerint köteles az olvasó megtéríteni.

 

 

 

Internet használat:

 

 

A számítógépek és az internet használata ingyenes.

 

 

nyomtatás:                  A/4 lap                           15,-Ft

másolás:                       A/4 lap                           15,-Ft