images/stories/header/p_0001.jpg
images/stories/header/p_0002.jpg
images/stories/header/p_0003.jpg
images/stories/header/p_0004.jpg
images/stories/header/p_0005.jpg
images/stories/header/p_0006.jpg
images/stories/header/p_0007.jpg
images/stories/header/p_0008.jpg
images/stories/header/p_0009.jpg
images/stories/header/p_0010.jpg
images/stories/header/p_0011.jpg
images/stories/header/p_0012.jpg

fejlec

Küldetésnyilatkozat

Nyilvános könyvtárként fő feladatunknak tekintjük, hogy az érdeklődők lehető legszélesebb köre számára biztosítsuk a feltételeket a magyar és az egyetemes kultúra kincseinek megismerésére, folyamatos önművelődésre, a színvonalas szórakozásra.

Ennek érdekében a könyvtár gyűjtőkörébe tartozó dokumentumok beszerzésével, feldolgozásával, szervezésével támogatjuk:

  • a szervezett oktatásban és az önképzésben résztvevő személyek tanulását az állampolgári jogok gyakorlásához, valamint személyes és közösségi önmegvalósításhoz szükséges közhasznú ismeretek megszerzését,
  • a gazdaság, a társadalom, a tudomány és a kultúra területén való tájékozódást,
  • az irodalom és más művészeti ágak alkotóinak megismerését a megye természeti értékeinek, gazdasági társadalmi, folyamatainak, kulturális, történeti néprajzi kutatását és bemutatását a szabadidő hasznos eltöltését

A kitűzött célok megvalósítására törekedve:

A könyvtár állományát folyamatosan gyarapítjuk és frissítjük, gondoskodunk az állomány feltárásáról. Könyvtárközi kölcsönzés keretében közvetítjük más könyvtárak szolgáltatásait elektronikus eszközökre és forrásokra támaszkodva fejlesztjük az intézmény tájékoztató- információs szolgáltatásait.

Arra törekszünk, hogy megteremtsük a követelményeknek megfelelő nyilvános

könyvtári szolgáltatásokat.