images/stories/header/p_0001.jpg
images/stories/header/p_0002.jpg
images/stories/header/p_0003.jpg
images/stories/header/p_0004.jpg
images/stories/header/p_0005.jpg
images/stories/header/p_0006.jpg
images/stories/header/p_0007.jpg
images/stories/header/p_0008.jpg
images/stories/header/p_0009.jpg
images/stories/header/p_0010.jpg
images/stories/header/p_0011.jpg
images/stories/header/p_0012.jpg

fejlec

Gyűjtőköri szabályzat

A Községi Önkormányzat Közművelődési Könyvtára, önkormányzati fenntartású, C típusú intézmény.

A Békés Megyei Tudásház és Könyvtár hálózatához tartozik. A lakosság egészének nyújt nyilvános szolgáltatást, biztosítja művelődés és a tájékoztatás

lehetőségét. Ecsegfalva lakossága 1294 fő alapvetően mezőgazdasági jellegű település.  A község kulturális életében meghatározó szerepe van a Közművelődési Könyvtárnak. Az általános iskolában nem működik könyvtár, ezért szükség van arra, hogy a Közművelődési Könyvtár a tanulók és a pedagógusok rendelkezésére álljon.

A Közművelődési könyvtár általános gyűjtőkörű, többféle funkciót tölt be:

 • általános művelődési feladatok
 • a községjellegéből adódó mezőgazdasági érdeklődés kielégítése
 • gyermek és ifjúsági feladatok
 • tájékoztatási feladatok

 

A gyűjtés kiterjed:

 • minden tudományágra, szép és ifjúsági irodalomra
 • csak magyar nyelvű kiadványokra
 • újonnan megjelenő művekre
 • Magyarországon megjelenő művekre
 • a feldolgozás jellege szerint tudományos, - ismeretterjesztő és szépirodalomra
 • dokumentum típusok szerint: könyv, térkép, hanganyag

  

ÁLTALÁNOS MŰVEK

 • általános lexikonok
 • általános művek ismeretterjesztő irodalma
 • különös gondot kell fordítani a könyvtári szakirodalom gyűjtésére

 

FILOZÓFIA – PSZIHOLÓGIA

 • összefoglaló művek

 

VALLÁS

 • összefoglaló művek
 • napjainkban fokozottabban kell beszerezni a témát közérthetően feldolgozó műveket

 

TÁRSADALOM TUDOMÁNY

 • bel- és külpolitikai összefoglaló műveket és a témához kapcsolódó ismeretterjesztő kiadványokat
 • szociológia és statisztika témaköréből az országos összefoglalókon a térség életét közvetlenül érintő kiadványokat
 • nevelés témakörhöz gyűjtjük a szaklexikonokat, az összefoglaló jellegű pedagógiai didaktikai munkát, illetve a népszerűsítő jellegű témakörökhöz kapcsolódó szakkönyveket
 • néprajzi témában megjelent, illetve megjelenő kézikönyveket, szakkönyveket, a szakkönyvek közül különös tekintettel vidékünk néprajzi életét érintő ismeretterjesztő könyveket
 • a társadalomtudomány témakörébe tartozó területek, államigazgatás, hadtudomány, kereskedelem- irodalmát gyűjti a könyvtár alaptájékoztatás szintjén

 

TERMÉSZETTUDOMÁNYOK

 • a természettudományok általános lexikonjai, összefoglaló művei és közérthető ismereterjesztő irodalma
 • különös tekintettel gyűjtjük a környezet- és természetvédelem irodalmát az Ecsegfalvi Tájvédelmi Körzet miatt

 

ALKALMAZOTT TUDOMÁNYOK

 • a szakterületek lexikonjait, szintéziseit, ismeretterjesztő irodalmát
 • a település jellegéből adódóan a közhasznú ismereteket, nyújtó könyveket

 

MŰVÉSZET, SPORT

 • gyűjti a művészeti lexikonokat, az átfogó értelmező műveket, egyes művészek bibliográfiáit, képzőművészeti albumokat
 • a sport témakörében az összefoglaló műveken túl gyűjti az évkönyveket és a sportágak szabálykönyveit

 

NYELVTUDOMÁNY, IRODALOMTUDOMÁNY

 • szakkönyveket, szótárakat és a nyelvtanuláshoz szükséges alapvető műveket, világnyelvek viszonylatában
 • irodalmi lexikonok, irodalomtörténeti, irodalomesztétikai összefoglalók
 • az egyes népek irodalmáról és jeles képviselőiről készült tanulmánykötetek,
 • kiemelten a magyar irodalom képviselőit
 • szépirodalmi művek a világ és a magyar irodalom klasszikusait és a ma élő reprezentánsait
 • az iskolai könyvtár hiányából fakadó igények kielégítése miatt az általános és középiskolai olvasmányokat

 

FÖLDRAJZ, ÉLETRAJZ, TÖRTÉNELEM

 • a világ országairól, hazánkról és tájegységeiről készült monográfiákat, útikönyveket, térképeket, útleírásokat
 • életrajzi lexikonok, nevezetes személyiségekről szóló művek
 • a történelemtudomány köréből a világtörténet és Magyarország történetének összefoglalóit, és az egyes korszakokról készült ismeretterjesztő műveket, kronológiákat.

 

A könyvtár a könyveken túl időszaki kiadványokat szerzeményez, hangzók közül hanglemezt és DVD-t gyűjt.

A korszerű állományalakítás elengedhetetlen feltétele a tervszerű állományapasztás, amely a könyvtár rendeltetésszerű feladatainak ellátására alkalmatlanná vált dokumentumok kivonását jelenti.

Tartalmi elavulás miatt akkor vonjuk ki a könyveket, ha világnézeti szempontból túlhaladottá vált, vagy a gyakorlatban, a benne szereplő adatok elavulása miatt már nem használható.

Fölös példányszám akkor kerül sor apasztásra, ha a kérdéses mű iránt az olvasói igény megcsappan.

A Gyűjtőköri Szabályzatban rögzített apasztási indokokon túl is végez a könyvtártörlést az alábbi okok miatt:

 • használat miatt megrongálódott
 • olvasó által elveszítet megtérített tartozás
 • elháríthatatlan esemény miatt megsemmisült
 • állományellenőrzéskor felmerült megengedett hiány