images/stories/header/p_0001.jpg
images/stories/header/p_0002.jpg
images/stories/header/p_0003.jpg
images/stories/header/p_0004.jpg
images/stories/header/p_0005.jpg
images/stories/header/p_0006.jpg
images/stories/header/p_0007.jpg
images/stories/header/p_0008.jpg
images/stories/header/p_0009.jpg
images/stories/header/p_0010.jpg
images/stories/header/p_0011.jpg
images/stories/header/p_0012.jpg

fejlec

Ecsegfalva Község Önkormányzata — a Képviselő-testület 52/2019.(IX.24.) Kt. határozatában foglalt felhatalmazás alapján — a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszerhez a 2020. évre csatlakozott.
A Képviselő-testület a felsőoktatási hallgatók számára meghirdetett „A” típusú, valamint a felsőfokú tanulmányokat kezdeni kívánó űatalok számára meghirdetett „B” típusú pályázatot hírdet, melyre az alább dokumentumok kitöltésével van lehetőség jelentkezni:

A pályázatok elbírálása az itt letölthető szabályzat alapján történik.