Ecsegfalva településszerkezeti terve

Főépítészi vélemény

Helyi Építési Szabályzat

Térségi övezetek lehatárolása

Szelvények:

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [6B] [7] [7C] [7D] [8] [9] [10]

[11] [12] [12A] [12B] [12D] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20]

[21] [22] [23]

Településszerkezeti terv:

[ÉK] [DK] [DNY] [ÉNY]